Kalite Yönetimi

Kalite Politikamız

Hastalarımız için;
⮚ Hastalar arasında; din, dil, ırk, milliyet ve cinsiyet ayrımı yapmaksızın, her hasta farklı 
muamele görmeksizin eşit saygı ve hizmet almasını sağlamak,
⮚ Sunulan sağlık hizmeti sonuçlarının uluslararası standartlara ulaştırılmasını ve bu standartların 
aşılmasını başarmayı sağlamak,
⮚ Hasta bilgi gizliği ve mahremiyetini her alanda korumayı hedeflemek,
⮚ Bilgi edinmenin hastaların en doğal hakkı olduğunu ve bunun tedaviyi kolaylaştıran bir unsur 
olduğunu belirtmek,
⮚ Hastaların sağlık hizmetinin yanı sıra konforlu bir bakıma da gereksinimi olduğunu 
benimsemek,
⮚  Kaliteli hizmet sunmak için gerekli olan Bakanlığımız standartları doğrultusunda sistemi 
kurgulamak,
⮚  Hasta memnuniyetini sürekli ölçmeyi ve iyileştirmeyi hedefliyoruz.
Çalışanlarımız için;
⮚  Uluslararası sağlık standartlarını yakından izlemeyi ve uygulamayı,
⮚  Bilimin gerektirdiği kanıta dayalı tıbbı uygulamayı
⮚  Eğitim veren bir yapıya ve bunun yaratacağı dinamizme erişmeyi
⮚  Eğitime önem vermeyi ve daha fazla eğitim, araştırma imkanı sağlamayı,
⮚ Çalışanlarımızın fikirlerine saygı göstermeyi, önerilerinden yararlanmayı,
⮚  Memnuniyetlerini ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
⮚  Misyonumuz ve politikalarımız ile vizyonumuz doğrultusunda, Kalite Yönetim Sistemi’nin 
sürekliliğini sağlamayı,

*Hasta, çalışan güvenliği ve memnuniyetini ön planda tutarak, tıbbi ve teknolojik gelişmeleri 
yakından takip eden, etik değerlere saygı gösteren ve çağdaş bir yaklaşım benimseyen güvenilir bir 
hastane olmayı amaçlıyoruz,
*Fiziksel ortamın yenilenmesinin sürekliliğini sağlayarak, hastalarımıza ve çalışanlarımıza ferah 
ve güvenilir bir ortam sunulmasını sağlamayı,
*Tüm çalışanların katılımı ile sürekli ölçme ve iyileştirmeyi hedeflediğimizi kabul ve taahhüt 
ederiz.

 

01 Kasım 2023