TUEK

Asistanlık Süreçleri

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA ŞEHİR HASTANESİTıpta Uzmanlık Eğitimi ile İlgili İhtiyacınız Olan Tüm Süreçler ve Belgeler;

1- Asistan Başlayış İşlemleri için 
Tıklayınız.
2- Kanaat Formu İçin 
Tıklayınız.
3- Rotasyon Belgesi için Tıklayınız.

4- Rotasyon Talep Dilekçesi için 
Tıklayınız.
5- Ek-1 Tez Konusu Onay Formu için 
Tıklayınız
6- Ek-2 Tez Konusu Hakem Değerlendirme Formu İçin 
Tıklayınız.
7- Tez Sınavı için 
Tıklayınız...
8- Tez Değerlendirme Formu için (3 Adet Hazırlanacak) 
Tıklayınız...
9- Tez Sınavı Sonuç Formu için (1 Adet Hazırlanacak) 
Tıklayınız...
10- Asistan Uzmanlık Sınavı Jüri Tespiti Hk. için 
Tıklayınız...
11- Tez ve Uzmanlık Jüri Listesi için 
Tıklayınız...
12- Yan dal Asistan Uzmanlık Sınavı Jüri Tespiti Hk. için Tıklayınız...
13- Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağı için ( 1 Adet Hazırlanacak)  
Tıklayınız...
14- Uzmanlık Sınavı Sonrası Tamamlanacak Belgeler için 
Tıklayınız...

 

22 Eylül 2022