Bilimsel Araştırma Destek Puanı Başvurusu Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar

“BİLİMSEL ARAŞTIRMA DESTEK PUANI” BAŞVURUSU

YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Yapılan çalışmalardan bir defaya mahsus destek puan talep edilecek olup, bu konuya kişilerin hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.

 • Bilimsel çalışmaların değerlendirilmesi Hastanemizin“ Bilimsel Çalışma Destek Puanı Değerlendirme Komisyonu” tarafından ayda 1 kez olmak üzere periyodik olarak yapılmaktadır.

 • “Bilimsel Çalışma Destek Puanı Değerlendirme Komisyonu” her ayın ilk haftası salı günü toplanmakta olup yapılacak başvuruların bir önceki ayın son gününe kadar yapılması gerekmektedir.

 • Bilimsel araştırma destek puanları Bilimsel Yayın/Atıf İnceleme Kurul Sekreterliğine teslim edilecektir.

 • Yayınların komisyon tarafından değerlendirilebilmesi için; ekte belirtilen belgeler eksiksiz olarak tamamlanmalıdır.

 • Çalışmaların, “ilgili dönemi kapsaması” ve “daha önce puan başvurusu yapılmamış çalışmalar” olması gerekmektedir.

 • Kişi yılda sadece iki defa Yayın / Atıf verebilir.

 • İstediği ayda Çalışma / Atıf verme hakkına sahiptir.

 • Verilen Çalışma/Yayın en fazla bir yıl öncesine ait olmalıdır. Daha önceki yıllara ait olan çalışmalar kabul edilmeyecektir.

 • DOİ numarası almış internette yayınlanmış, çalışmalar kabul edilecektir.

 • Üniversite kadrosunda olan kişiler; akademik teşvik puanı almıyorsa bir önceki ayın maaş bordrosu ile birlikte başvurması gerekmektedir.

 • Belgelerin eksik olması durumunda yayınlar değerlendirmeye alınmamaktadır. Eksik belgelerin tamamlanarak yeniden başvuruda bulunulması gerekmektedir.

 • Komisyon tarafından incelenen çalışmaların destek puanları; takip eden ayın 1-30/31 tarihleri arasında Bilimsel Yayın/Atıf İnceleme Kurul Sekreterliğine teslim edilmelidir.

 • Sadece Latin alfabesi ile yazılmış eserler kabul edilecektir.
 • Çalışmaların hangi dergi/kongrede yayınlandığının, çalışma çıktılarında net bir şekilde belli olması gerekmektedir.

 • SCI, SCI-EXP makaleler ve atıflar için internet sitemizdeki "Web of Science Master Journal" dosyası kullanılabilir.

 • Türk atıf dizini içinhttps://trdizin.gov.tr "linki kullanılabilir.

 • Atıfların " https://scholar.google.com.tr/ " linkinden alınmış çıktıları dosyaya eklenmelidir.

 • Hakemler kesinti yaptıkları puanlar için açıklama yazacaktır.
 • Kesinti yapılan kısımlar için açıklamaya itiraz yine yazılı şekilde yapılacaktır.

 • İnceleme heyeti sekretarya tarafından belirlenecek ve bilgileri başvuru sahibi ile paylaşılmayacaktır.

 • Bilimsel çalışma destek puanı talebinde bulunan kişiler; çalışmaları ile ilgili bir dosya hazırlayacak olup, dosya içeriğinde bulunması gereken belgeler aşağıda belirtilmektedir

     1Mükerrer talep olmadığına dair beyan dilekçesi (Ek 1), (ıslak imzalı)

      2. HD.FR.12 BİLİMSEL YAYINLARI BİLDİRİM FORMU.docx

      3. HD.FR.09 ATIF ALINAN BİLİMSEL YAYINLARIN BİLDİRİM FORMU.docx

      4. HD.FR.10 BİLİMSEL ÇALIŞMA PUAN TALEP FORMU.docx

      5. HD.FR.11 BİLİMSEL ÇALIŞMALAR DESTEK PUAN FORMU.xlsx

      Not: “Bilimsel Çalışma Destek Puanı Değerlendirme Komisyonu” her ayın ilk haftası salı günü toplanmakta olup yapılacak başvuruların bir önceki ayın son gününe kadar yapılması gerekmektedir.