Hastanemiz

Amaç ve Hedeflerimiz

AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

Ülkemizde sağlık alanında yeni bir hizmet anlayışıyla uygulamaya koyduğu Şehir Hastanelerinin sağlamış olduğu yüksek teknolojik imkânlar ve fiziki alt yapısıyla, dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmayı amaçlayarak deneyimli sağlık çalışanlarımızla hasta ve çalışan güvenliğini en üst düzeye taşımak, hasta ve çalışan hakları ile memnuniyetini daha da arttırmak, Bölgemizin sınırlarını aşarak ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliği olan, saygın ve tercih edilen bir kurum haline gelmek.