Genel Hastane (B Blok)
26 Eylül 2022

    Alt Zemin Kat

 • Aşı Polikliniği
 • Enfeksiyon Polikliniği
 • Enfeksiyon Kliniği
 • Gastroenteroloji Polikliniği
 • Endoskopi

   

  Zemin Kat

 • Genel Cerrahisi Polikliniği (B1-B3)
 • Beyin Cerrahisi Polikliniği (B2)
 • El Cerrahisi Polikliniği (B2)
 • Plastik Cerrahisi Polikliniği (B2)
 • Kronik Yara Polikliniği (B2)
 • Algoloji Polikliniği (B3)
 • Anestezi Polikliniği (B4)
 • KBB Polikliniği (B5)

   

  1.  Kat

 • Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım (3. Basamak)
 • Cerrahi Yoğun Bakım (2. ve 3. Basamak)
 • Genel Yoğun Bakım (3. Basamak)

   

  3. Kat

 • Ortopedi Kliniği
 • Yanık Merkezi
 • Yanık Yoğun Bakım (3. Basamak)

   

  4. Kat

 • Beyin Cerrahisi Kliniği
 • Ortopedi Kliniği

   

  5. Kat

 • Cerrahi Onkolojisi Kliniği
 • Gastroenterolojik Cerrahisi Kliniği
 • Genel Cerrahi Kliniği

   

  6. Kat

 • Üroloji Kliniği