Hastanemiz

Temel İlke ve Değerlerimiz

 TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

● Hasta ve çalışan memnuniyeti, güvenliği odaklılık,

● Sürekli eğitim ve gelişim,

● Hasta mahremiyeti,

İnsan ve insan haklarına saygı,

Sağlıklı çalışma yaşamı,

Ekip çalışması ve işbirliği,

Profesyonellik,

● Etkililik ve bütünsellik,

● Etik ilkelere bağlılık,

● Şeffaflık,

● Dürüstlük,

● Güvenilirlik,

● Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz, Devletimizin sağlamış olduğu imkânları verimli olarak kullanıp halkımıza ulaştırmayı hedeflemekteyiz.