Hastanemiz

Temel İlke ve Değerlerimiz

 TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

•  Hasta ve çalışan memnuniyeti, güvenliği odaklılık,
•  Sürekli eğitim ve gelişim,
•  Hasta mahremiyeti,
•  İnsan ve insan haklarına saygı,
•  Sağlıklı çalışma yaşamı,
•  Ekip çalışması ve işbirliği,
•  Profesyonellik,
•  Etkililik ve bütünsellik,
•  Etik ilkelere bağlılık,
•  Şeffaflık,
•  Dürüstlük,
• Güvenilirlik,
•  Ülkemizin geleceğinden sorumluyuz, Devletimizin sağlamış olduğu imkânları verimli olarak 
kullanıp halkımıza ulaştırmayı hedeflemekteyiz.