Evrak Kayıt Birimi
11 Kasım 2020

Bursa Şehir Hastanesi Evrak Kayıt Birimi İş ve İşlemleri:

Gelen Evrak Kaydı işlemleri:

Hastanemize gelen ilgili Kurum Kuruluş (Savcılık, Milli Eğitim, Emniyet Müdürlüğü vb.) ya da Şahsi kurumumuza başvuran ilgili evrak kayıtları (Dilekçe vb.) birimimizce Sağlık Bakanlığı EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinden Gelen Belge Kayıt Modülünden ilgili evrakın taratılması, Evrakta Yazılı ilgili bilgilerin (Gelen Belge Konusu, No’su, Gönderen Kurum Kuruluş vb.) bilgilerinin girilip evrakın kayıt edilmesinden sonra ,Kurumumuz içerisinde Evrak Kayıttan sorumlu ve ilgili havale işlemini yapacak kurum amirine EBYS sistemi üzerinden Havale edilmesi ile gerçekleştirilir.

Giden Evrak İşlemleri:

Hastanemizde EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Giden Evrak Modülü üzerinden birimlerimizce oluşturulan ve EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) Giden-Gelen evrak modülüne düşen evrakların ilgili kayıt barkod numaralarının okutulup ilgili sistem üzerinden (EBYS) ilgili kurumlara (İl Sağlık Müdürlüğü, Hastaneler vb.) havale edilmesi ile gerçekleşir.

 

İlgili Birimlerimizce oluşturulan ve ilgili kurumlara Gönderilmesi için Birimimize Teslim edilen Evrak Fizikilerinin Kurumlara Gönderim işlemleri (PTT Kargo, Normal Posta, Elden Teslim vb..) birimizde gerçekleşmektedir.

  • EvrakKayıt1.jpg
  • EvrakKayıt2.jpg