Kalite Yönetimi

KALİTE YÖNETİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI

SKS çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.
Kurumsal amaç ve hedeflere yönelik çalışmaları takip etmek.
Öz değerlendirmeleri yönetmek.
Güvenlik Raporlama Sistemine ilişkin süreçleri yönetmek.
Risk yönetimine ilişkin süreçleri yönetmek.
Düzeltici Önleyici Faaliyet sürecini yönetmek.
Hasta ve çalışan memnuniyetinin ölçülmesine yönelik çalışmaları (anket uygulamaları, anket sonuçlarının değerlendirilmesi, anket sonuçlarına yönelik iyileştirme çalışmaları, hasta ve çalışan geri bildirimlerinin alınması gibi.) yönetmek.
SKS çerçevesinde dokümanların yönetimini sağlamak.
Kalite göstergelerine yönelik süreçleri yönetmek.
SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak.
Hastanenin misyon, vizyon ve hedeflerine uygun çalışmak.

KOMİTELER
Hasta Güvenliği Komitesi
Eğitim Komitesi
Tesis Güvenliği Komitesi
Transfüzyon Komitesi
Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Radyasyon Güvenliği Komitesi

İş sağlığı ve Güvenliği Kurulu


EKİPLER
Beyaz Kod Ekibi
Mavi Kod Ekibi
Pembe Kod Ekibi
Hasta Görüşleri Değerlendirme Ekibi
Çalışan Görüşleri Değerlendirme Ekibi
Nutrisyon Ekibi
Bina Turu Ekibi

Palyatif Bakım Ekibi
Akılcı İlaç Kullanım Ekibi
İlaç Yönetimi

Acil Durum ve Afet Yönetim Ekibi

Öz değerlendirme Ekibi

verimlilik-yerinde-degerlendirme-hastane-rehberi-2018.png  saglikta-kalite-standartlari.png

Kalite ve Verimlilik Yönetim Birimi