Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu

Başvuru Formları

Başvurular İle İlgili Genel Bilgiler

1. Bursa Şehir Hastanesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulunda, Sorumlu ya da yardımcı araştırmacısı Bursa Şehir Hastanesi mensubu olan projelerin başvuruları değerlendirilmektedir.

2. Sponsoru ticari firma olan ilaç/ürün veya tıbbi malzeme çalışmaları kabul edilmemektedir.

3. Etik Kurul toplantısından 5 iş günü öncesine kadar teslim edilen başvurulardan Etik Kurul Başkanlığınca kararlaştırılan sayıda dosya toplantı gündemine alınabilmektedir.

4. İlgili Mevzuat ve Başvuru Formları ” Mevzuat ve Başvuru Formları ’’ sekmesinde yer alan Başvuru Formu ve diğer belgeler açıklamalar ve Yönergeye uygun şekilde doldurulduktan ve gerekli imzaları tamamlandıktan sonra dosya sırasına uygun şekilde beyaz şeffaf dosyada Etik Kurul Sekreterliğine teslim edilmeli ve başvuru dilekçesi ve tüm ekleriyle birlikte bursash.etikkurul@saglik.gov.tr adresine gönderilmelidir.

5. Bursa Şehir Hastanesi Bilimsel Araştırmalar Etik Kurulu ayda en az iki kez toplanmaktadır.


1.KONTROL LİSTESİ
2.BAŞVURU DİLEKÇESİ

3.EĞİTİM SORUMLUSU ONAY BELGESİ

4.BİLİMSEL ARASTIRMALAR ETİK KURULU BASVURU FORMU (her sayfası tüm araştırmacılar tarafından imzalanacak)

5.BİLİMSEL ARASTIRMALAR ETİK KURULU ARAŞTIRMA BÜTÇE FORMU

6.BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU

7.BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU ÇOCUKLAR İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU
8.BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU ÖZGEÇMIŞ FORMU
9.HELSİNKİ BİLDİRGESİNİN OKUNDUĞUNA DAİR TAAHHÜTNAME

10.BAŞKA BİR ETİK KURULA BAŞVURULMADIĞINA DAİR DİLEKÇE

11.BAŞVURU BEYAN FORMU

12.ETİK KURUL VERİ KULLANIM İZNİ

13.ARAŞTIRMACILARIN ÇALIŞMADAKİ GÖREVLERİ
14.BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU DEĞİŞİKLİK BİLGİ FORMU