Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi (FTR)
23 Eylül 2022

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanemiz binasında bulunan poliklinik, klinik, hizmet alanları ve yatak sayıları 

Poliklinik:
Dermatoloji (Cildiye) Polikliniği
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği
Geriatri Polikliniği
Göz Hastalıkları Polikliniği
Psikiyatri Polikliniği
Retina Polikliniği
Romatoloji Polikliniği

Klinikler:
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği
Palyatif Bakım Kliniği

Hizmet Alanları:
Aşı Uygulama Alanı
Yürüme Robotu Uygulama Alanı

Yatak Sayıları:
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği  (150 Yatak)
Palyatif Bakım Kliniği  (25 Yatak)