Bilimsel Katkı Başvuru Formları

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BURSA ŞEHİR HASTANESİ

“BİLİMSEL ÇALIŞMA DESTEK PUANI” BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR


Yapılan çalışmalardan bir defaya mahsus destek puan talep edilecek olup, bu konuya kişilerin hassasiyet göstermeleri gerekmektedir.

 • Bilimsel Destek Puanının değerlendirilmesi Hastanemizin “Hastane İnceleme Heyeti” tarafından ayda 1 kez olmak üzere periyodik olarak yapılmaktadır.
 • Bilimsel Çalışma destek puanı almak isteyen kişiler bütün belgelerin çıktısını alarak Hastanemiz Etik Kurul – Tıpta Uzmanlık Eğitim Sekreterliğine teslim edecektir.
 • Yayınların komisyon tarafından değerlendirilebilmesi için; ekte belirtilen belgeler eksiksiz olarak teslim edilmelidir.
 • Bilimsel Destek Puanı almak isteyen kişiler sadece bir önceki yıla ait ve daha önce puan başvurusu yapılmamış çalışmaları verebilirler.
 • Ek -2 tablosundaki 1.made 2. Madde 3. Madde ve 4.maddeler için yayınların künyesini belirten (Doi , SCI,  SCI Expanded, SSCI veya ACHI olup olmadığını ispatlayan) Yayınları ile derginin indeks bilgilerinin çıktılarının konulması zorunludur.
 • 5.Madde alınan ödülün çıktısı.
 • 6.madde ve 7. Madde Hangi bilimsel etkinliğin olduğunu kanıtlayan kitapçığın ön tarafının çıktısı ile alınan ödülün çıktısı ikisi birlikte verilmelidir.
 • 8. ve 9. Madde, Ana dal asistan tezinde Jüri üyeliği yapan kişiler; Üyeliğini ispatlayan tez jüri üyesi listesini eklemek zorundadır.
 • 10. Madde, H. İndeksi ‘Web Of Science’ a göre belirtilecektir. Web Of Science Şifresi olmayan kişiler Publons sayfasın dan hesaplama yapabilirler.
 • 11.ve 12. Maddeler, Kişi projelerini sonuçlanmış ve sonuç raporunun onaylanmış haliyle değerlendirmeye alınacaktır.
 • 13. Madde Atıf Alan yayının künyesinin yanı sıra atıf yapan yayının künyesini çıktı alarak dosyaya eklemek zorundadır. Atıfların " Web Of Science" çıktıları alınarak dosyaya eklenecektir. Web Of Science çıktısı alınmayan Atıf puanı talepleri kabul edilmeyecektir.
 • Sekretaryaya teslim edilen Belgelerin eksik olması durumunda yayınlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik belgelerin tamamlanarak yeniden başvuruda bulunulması gerekmektedir.
 • Çalışmaların hangi dergi/kongrede yayınlandığının, çalışma çıktılarında net bir şekilde belli olması gerekmektedir.
 • Belgeler ıslak imzalı olarak teslim edilecektir.
 • Değerlendirmeye alınan dosyalar sekretarya tarafından arşivlenecektir.

 

   Bilimsel çalışma destek puanı talebinde bulunan kişiler; çalışmaları ile ilgili bir dosya hazırlayacak olup, dosya içeriğinde bulunması gereken belgeler aşağıda belirtilmektedir;

a. Bilimsel Çalışma Puan Talep Formu - Mükerrer talep olmadığına dair beyan dilekçesi (Dilekçe ıslak imzalı olmalıdır.) (Ek 1)

b. Bilimsel Çalışmalar Destek Puan Formu (Her sayfa imzalı olmalıdır.) (Ek 2)

c. Bilimsel Yayınlar Bildirim Formu (Bütün yayınların dergi indeks bilgileri ile çıktısı alınacaktır.) (Ek 3)

d. Atıf Alınan Bilimsel Yayınların Listesi (Web Of Science çıktısı alınacaktır.) (Ek 4)

e. Üniversite personeli için bilimsel çalışma destek puanı almadıklarını gösteren bağlı olduğu üniversiteden alınmış belge veya bir önceki aya ait e-devlet maaş bordrosu ile başvuru yapabilir.