Asistanlık Süreçleri
22 Eylül 2022

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
BURSA ŞEHİR HASTANESİTıpta Uzmanlık Eğitimi ile İlgili İhtiyacınız Olan Tüm Süreçler ve Belgeler;

1 - Asistan Başlayış İşlemleri için 
Tıklayınız.
2 - Kanaat Formu İçin 
Tıklayınız.
3 - Rotasyon Belgesi için Tıklayınız.

4 - Rotasyon Talep Dilekçesi için 
Tıklayınız.
5 - Dış Rotasyon Talep Dilekçesi için Tıklayınız.
6 - Ek-1 Tez Konusu Onay Formu için 
Tıklayınız
7 - Ek-2 Tez Konusu Hakem Değerlendirme Formu İçin 
Tıklayınız.
8 - Tez Sınavı için 
Tıklayınız...
9 - Tez Değerlendirme Formu için (3 Adet Hazırlanacak) 
Tıklayınız...
10 - Tez Sınavı Sonuç Formu için (1 Adet Hazırlanacak) 
Tıklayınız...
11 - Asistan Uzmanlık Sınavı Jüri Tespiti Hk. için 
Tıklayınız...
12 - Tez ve Uzmanlık Jüri Listesi için 
Tıklayınız...
13 - Yan dal Asistan Uzmanlık Sınavı Jüri Tespiti Hk. için Tıklayınız...
14 - Uzmanlık Eğitimini Bitirme Sınavı Tutanağı için ( 1 Adet Hazırlanacak)  
Tıklayınız...
15 - Uzmanlık Sınavı Sonrası Tamamlanacak Belgeler için 
Tıklayınız...
16 - Pediyatri Kliniği Asistan Eğitim Yönergesi için Tıklayınız...