Kadın Hast. ve Doğum Hastanesi - Çocuk Hastanesi (C Blok)
26 Eylül 2022

   Alt Zemin Kat

 • Çocuk Psikiyatri Polikliniği
 • Psikiyatri Polikliniği
 • Gastroenteroloji Polikliniği
 • Endoskopi

   

  Zemin Kat

 • Dahiliye (İç Hastalıkları) Polikliniği (C1-C2)
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniği (C3)
 • Perinatoloji Polikliniği (C3)
 • Gebe Okulu (C3)

   

  1.  Kat

 • Çocuk Yoğun Bakım (2. ve 3. Basamak)
 • Genel Yoğun Bakım (3. Basamak)

   

  3. Kat

 • Doğumhane
 • Sezeryan Ameliyathanesi
 • Yeni Doğan Yoğun Bakım (1. , 2. ve 3. Basamak)

   

  4. Kat

 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği
 • Ortopedi Kliniği

   

  5. Kat

 • Çocuk Klinikleri

   

  6. Kat

 • Çocuk Cerrahisi Kliniği
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği