Etik Kurul

Toplantı takvimi

Son Başvuru Tarihi

Toplantı Tarihi

14 Eylül 2022

16 Eylül 2022

23 Eylül 2022

28 Eylül 2022

7 Ekim 2022

12 Ekim 2022

21 Ekim 2022

26 Ekim 2022

4 Kasım 2022

9 Kasım 2022

18 Kasım 2022

23 Kasım 2022

2 Aralık 2022

7 Aralık 2022

16 Aralık 2022

21 Aralık 2022


22 Eylül 2022