Hastanemiz ilklere imza atmaya devam ediyor. EMRAM 22 kriterlerine göre yüz yüze yapılan yerinde değerlendirme sonucunda hastanemiz, HIMSS Seviye 6 belgesini almaya hak kazanan ilk Şehir Hastanesi oldu.

Dünya çapında sağlık alanında 600 şirket ve 450 dernek/vakıf ile 70.000’den fazla kişiyi kapsayan bilgi teknolojisi ve yönetim sistemlerinin en iyi şekilde kullanımını hedefleyen, sağlık hizmetlerini kalite, güvenlik ve maliyet etkinliğini iyileştirme yönünde seviyelendirme kuruluşu olan HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) yerinde değerlendirme amacıyla hastanemizdeydi. HIMSS Avrupa ve Latin Amerika direktörü John Rayner, HIMSS Türkiye direktörü İlker Köse ve ekibinin katılımı ile yüz yüze yapılan yerinde değerlendirme sonucunda hastanemiz, EMRAM 22 kriterlerine göre HIMSS seviye 6 belgesini almaya hak kazanan ilk Şehir hastanesi oldu.

HIMSS  akreditasyonu ile ;
Hekimlerimiz hastalarına ait bilgilere zaman ve mekân kısıtlaması olmadan güvenli bir şekilde erişebilmektedir. 
Hekimlerimizin hastane dışından Laboratuvar, Görüntüleme ve Vital bulgulara kolayca ulaşımı ve takip etmesi sağlanmıştır.
Ameliyathane alanlarının verimli kullanımını amaçlayan düzenlemelerle Yapılan ameliyat sayısında yükselme hedeflenmektedir.
Konsültasyon süremizde iyileşme olmuştur.

HIMSS  akreditasyonu ile ;
HIMSS süreçleri ile tıbbi ve idari hataları en aza indirecek bir bilişim alt yapısının kurulması sağlanmıştır.
Elektronik sağlık kayıtlarının güvenilir bir şekilde tutulması, saklanması ve rapor edilmesine imkân sağlanmıştır. 
Performans izlemi ve değerlendirmesi daha kolay ve hızlı yapılabilecektir. 
HIMSS ile veri madenciliği ve istatistiksel veri analizlerinin yapılmasında iyileştirme yapılmış olup analizi yapılan bilgilerin doğruluk seviyelerinin arttırılması ve insan kaynağının daha etkin kullanılması sağlanmıştır.

HIMSS  akreditasyonu ile ;
Hastanemizde bulunan tıbbi cihazların HBYS entegrasyonları yapılarak hasta ile ilgili dijital veriler elektronik ortama yüklenmekte ve kâğıt tüketiminde önemli ölçüde azalma sağlanarak finansal kaynakların etkin ve verimli kullanımı sağlanmıştır.

Hasta / hasta yakını memnuniyet oranlarında artış gözlemlenmiştir.


 • HIMSS 1.jpg
 • HIMSS 2.jpg
 • HIMSS 3.jpg
 • HIMSS 4.jpg
 • HIMSS 5.jpg
 • HIMSS 6.jpg
 • HIMSS 7.jpg
 • HIMSS 8.jpg
 • HIMSS 9.jpg
 • HIMSS 10.jpg
 • HIMSS 11.jpg
 • HIMSS 12.jpg
 • HIMSS 13.jpg
 • HIMSS 14.jpg
 • HIMSS 15.jpg
 • HIMSS 16.jpg
 • HIMSS 17.jpg
 • HIMSS 18.jpg
 • HIMSS 19.jpg