Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Kübra İNAN, Dr. Zeynep YILDIZ ile Dr. Mert TEKCAN ihtisas süreleri sonunda 22.01.2024 tarihinde girdikleri uzmanlık sınavlarını başarıyla tamamladılar.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizde uzmanlık eğitimi gören asistanlarımızdan Dr. Kübra İNAN, Dr. Zeynep YILDIZ ile Dr. Mert TEKCAN ihtisas süreleri sonunda 22.01.2024 tarihinde girdikleri uzmanlık sınavlarını başarıyla tamamlayarak, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı unvanını almaya hak kazanmışlardır.

Uzmanlık sınavlarında jüri üyesi olarak Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğimizden Doç. Dr. Mustafa Burak AKSELİM, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniğimizden Prof. Dr. Nermin KELEBEK GİRGİN ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Serkan KARAŞİN ile Doç. Dr. Fatma Nurgül TAŞGÖZ, Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah GÜL yer aldılar.
 
Dr. Kübra İNAN'ın tez konusu "Uteroservikal açının istmosel gelişimi risk degerlendirmesindeki yeri”

Dr. Zeynep YILDIZ’ın tez konusu "İnsan SCUBE 1 düzeyinin erken ve geç preeklampsi patogenezi ve prognozu ile ilişkisi”

Dr. Mert TEKCAN’ın tez konusu “Servikal Premalign Lezyonlarda Doppler ve Strain Elastografinin Rolü"

Uzm. Dr. Kübra İNAN, Uzm. Dr. Zeynep YILDIZ ve Uzm. Dr. Mert TEKCAN’ı tebrik ediyor ve bundan sonraki mesleki yaşamlarında başarılar diliyoruz.

  • 3Asistan1
  • 3Asistan2
  • 3Asistan3
  • 3Asistan4
  • 3Asistan5
  • 3Asistan6
  • 3Asistan7
  • 3Asistan8