İl İçi Atama İşlemleri Hakkında

İlimiz de görev yapan sağlık personelinin (Tabip, Uzman Tabip, Diş Tabibi hariç) İl içerisindeki atanma talepleri (Mayıs ve Kasım Dönemi il içi atama dönemleri hariç) Müdürlüğümüz, Makam onayı ile kurulan Komisyon tarafından yürütülecek olup, Komisyon yılda iki (2) defa toplanacaktır. Bu nedenle il içerisindeki atanma taleplerinin yazımız ekinde bulunan belgeler ile eksiksiz olarak Personel Hizmetleri Başkanlığı'na gönderilmesi ve bu tarihler dışında taleplerin gönderilmemesi hususunda; 

Komisyon Takvimi

 

Komisyon Toplanma Ayları

Taleplerin Birimimize
Gönderilme Süresi

Taleplerin İncelenerek
Sonuçlanması

Haziran / Aralık

01-07 Haziran / 01-07 Aralık

15 Haziran / 15 Aralık

 


ATAMALADA İSTENEN BELGELER

 

 

Sağlık Mazereti; 

  Kurumun uygun görüş yazısı,

  Personele ait dilekçe,

  Eşinin, annesinin, babasının ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının ikamet ettiği atanma talebinde bulunan personel için; ilgili kişiye ait ikametgâh belgesi,

  Eğitim Araştırma veya Üniversite Hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu.

  

Aile Birliği Mazereti; 

  Kurumun uygun görüş yazısı,

  Personele ait dilekçe,

  Aile Kayıt Örneği,

  Eşine ait kadro, derece ve statüsünün belirtildiği onaylı görev belgesi.

  İkametgâh belgesi.

  

Özelde ise; 

  Kurumun uygun görüş yazısı,

  Personele ait dilekçe,

  Eşinin çalıştığı işyerinden alacağı onaylıçalışma belgesi, SGK Hizmet dökümü,

  Eşleri kendi adına çalışanlardan, vergi levhası vb, İkametgâh belgesi.

 

Alt Bölge; 

  Kurumun uygun görüş yazısı,

  Personele ait dilekçe, İkametgâh belgesi.

 

Becayiş; 

  Kurumların uygun görüş yazısı

  Becayiş yapmak isteyen her iki personele ait dilekçe,

  İkametgâh belgesi,