Organ Bağışı

BURSA ŞEHİR HASTANESİ ORGAN NAKLİ MERKEZİ VE DOKU NAKLİ KOORDİNASYON MERKEZİ

Organ Nakli

Organ Nakli Nedir?

Vücutta görevini yapamayacak derecede hasar gören bir organın yerine canlı bir vericiden hasar gören bir organın yerine canlı bir vericiden veya ölüden alınan sağlam veya aynı görevi üstlenecek bir organın nakledilmesi işlemine organ nakli denir.

Hangi Organ Ve Dokuların Nakli Yapılmalıdır?

Nakli yapılan organlar;

-Böbrek 
-Karaciğer
-Kalp 
-Akciğer
-Pankreas
-İnce bağırsaktır.

Nakli yapılan dokular;
-Kalp kapağı
-Kornea
-Kemik
-Kas dokusu
-Kıkırdak
-Deri
-Tendon
-Yüz ve Saçlı Deri
-Ekstremite (Kol, Bacak)
-Üst Solunum
-Alt Sindirim Yolları
-Uterus
-Diğer

Organ Nakli Kimlerden Yapılır?
Kadavradan 
Canlıdan 
organ nakli yapılabilir.

Kadavra donör(verici) : Beyin ölümü gelişmiş hastaların organları bağışladı takdirde bunlar kadavra donör olarak tanımlanmaktadır.
Canlı donör :Organ nakli gereken hastanın eşi veya yakın akrabaları doku, kan grubu vb. uyum mevcut ise organ bağışında bulunabilmektedir. Sadece böbrek ve karaciğer nakli canlıdan yapılabilmektedir.

Bağışlanan Organlar Kimlere Nakledilir?
Organ alacak hastalar öncelikle kan grubu ve doku grubu uyumuna, yaş, boy, kilo gibi kriterlere, ayrıca tıbbi aciliyet duruma göre belirlenmektedir.

Beyin Ölümü
-Beyin ölümü, beyin fonksiyonlarının geri dönüşümsüz olarak kaybolmasıdır.
-Solunum ve dolaşım, solunum cihazı gibi destek makinelerine bağlanarak kısa süre sürdürebilmektedir.
-Yoğun bakım ünitelerinde verilen tıbbi desteğe rağmen ortalama 24-36 saat sonra diğer organlar da fonksiyonlarını kaybederler.
-Beyin ölümünün gerçekleşmesinden sonra bu kişiler kadavra donör adayı olarak adlandırılırlar. Bu donör adaylarının organları bağışlanırsa, organlar hayati fonksiyonlarını kaybetmeden kısa sürede alınarak hastalara nakledilmelidir.


Beyin Ölümü ve Bitkisel Hayat Arasındaki Fark Nedir?

Beyin ölümü ile bitkisel hayat kavramları birbirinden farklıdır.
En önemli fark, bitkisel hayattaki insanların solunumlarının devam etmesidir.
Bu hastalar, aylarca ya da yılarca yaşamaya devam etmekte ve bazı durumlarda iyileşerek normale dönebilmektedir. Beyin ölümünde ise geriye dönüş mümkün değildir! Tıbbi ölüm halidir.

Organ Bağışı Nedir?

kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamı sona erdikten sonra doku ve organların başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. Organ bağışı yapıldıktan sonra sadece bir yoğun bakım ünitesinde beyin ölümü karar alınması halinde organlar kullanılmaktadır. Diğer ölüm hallerinde organlar alınmaz.

Kimler Organ Bağışında Bulunabilir?

18 yaş üstünde olup, akli dengesi yerinde olan herkes;
-Sağlık müdürlüklerine,
-Hastanelere,
-Organ nakliyle ilgili dernek, vakıf ve kuruluşlara başvurarak, doku ve organ bağış belgesi alabilir.

organ1.jpg
organ2.jpg

Organ Nakli Olmak için Ne Yapılmalıdır?

Organ nakli olmak için öncelikle Bakanlığımız tarafından ruhsatlandırılan nakil merkezlerine başvurulması gerekmektedir. Başvuru sonrasında hasta, nakil merkezinin organ bekleme listesine kaydedilmektedir. Yurt genelinde tespit edilen kadavra donörlerinden bilimsel kurallara göre Bakanlığımız tarafından organ paylaşımı gerçekleşmekte ve sıradaki merkezin sıradaki uygun hastasına nakil gerçekleştirilmektedir.