Radyasyon Onkolojisi

Kliniğimiz; Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, Medikal Fizik Uzmanı, Radyoterapi Teknikeri ve Radyoterapi hemşirelerinden oluşan alanında uzman bir ekiple Bursa ve Güney Marmara bölgesine hizmet vermektedir.  Ayrıca sağlık turizmi kapsamında hastanemize başvuran tüm hastalarımıza hizmet vermekteyiz.

Yüksek teknoloji ve en modern Radyoterapi cihazları ile normal dokuları en üst düzeyde korurken, tümörlü dokulara en yüksek dozu çok rahatlıkla verebiliyoruz. Bizim için öncelik hastalarımızın sağlığıdır, sağlığa yaptığımız katkı, hastalarımızın hayat kalitelerini en üst düzeyde tutarak onlara en konforlu ve en iyi tedaviyi uygulamayı amaçlamaktayız.

Radyasyon Onkolojisi; İyonize radyasyonu kullanarak kanser, bazen de kanser dışı hastalıkların tedavisinde kullanılan, radyasyonun etkilerini, tümörlerin davranışlarını inceleyen ve bu konularda eğitim ve araştırma yapan bir birimdir.

Radyasyon Onkolojisi, kanserin multidispliner tedavisinde cerrahi ve sistemik tedavilerle birlikte kullanılan 3 önemli tedavi yönteminden biridir. Radyoterapi genellikle diğer yöntemlerle birlikte kullanılabildiği gibi tek başına da tedavide kullanılabilmektedir.

 

Bölümümüzde eksternal (dışarıdan) tedavi ve brakiterapi (tümör veya ilgili organ içerisinden) olanakları bulunmaktadır. Eksternal tedaviler için mevcut 1 tane yeni teknoloji Elekta Versa HD  marka lineer akseleratör cihazı bulunmaktadır. Tedavilerimizde hassas ve ayrıntılı bir şekilde planlama yaptığımız gelişmiş, 3D-CRT (Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi), IMRT (Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi) ve IGRT (Görüntüleme Eşliğinde Radyoterapi), hacimsel yoğunluk ayarlı ark terapi (RapidArc) yapma özelliğinde tedavi planlama cihazlarımız ile KVCT, CBCT ve MVCT görüntülemeleri ile de organ ve tümör hareketlerini yüksek hassasiyetle takip ederek tedavi edebilmekteyiz.
Cihazlarda tüm eksternal tedavilerin yanı sıra SBRT (Stereotaktik Vücut Radyoterapisi)  yapılabilmektedir.
Brakiterapi Tedavileri için
1 adet  Elekta Flexitron  marka  cihazımız ile kliniğimizde brakiterapi hastalarına hizmet sağlamaktayız. Brakiterapi bir ışın tedavisi  türüdür. Hastalığınızı oluşturan kötü huylu hücrelerin öldürülmesi için uygulanan lokal girişimsel radyoterapi tekniğidir. Eksternal Radyoterapi (dışarıdan ışınlama) ile veya tek başına yapılabilir. Tümör veya tümör yatağına yüksek doz ışın vererek lokal bölgede hastalığın kontrolünün artmasını sağlar. Bu tedavi tümörün çevresindeki sağlıklı doku ve yakın organlara daha az doz vererek olası yan etkileri azaltır.  Bu şekilde hastalığınız tamamen ortadan kaldırılmakta ve/veya kontrol altında tutulabilmektedir.

 


Mevcut Radyoterapi Cihazları;

1 adet Elekta Versa HD Lineer akseleratör

1 adet  Simens Somotom  CT-simülatör

1 adet  Elekta Flexitron  marka Brakiterapi

Ayrıca Onkoloji Binası 5. katta  yataklı Radyasyon Onkolojisi servisimiz mevcuttur.

  • Radyasyon1.jpg
  • Radyasyon2.jpg
  • Radyasyon3.jpg
  • Radyasyon4.jpg
  • Radyasyon5.jpg
  • Radyasyon6.jpg
  • Radyasyon7.jpg
  • Radyasyon8.jpg
  • Radyasyon9.jpg
  • Radyasyon10.jpg