Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi

YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ 1.,2. VE 3. BASAMAK  C BLOK 3. KAT KADIN DOĞUM

 

Yaşamın ilk 28 günü yenidoğan dönemi olarak tanımlanmaktadır. Hayatın bu hassas dönemindeki bebeklerin hastalıklarının tedavisi de yüksek özen gerektirmektedir. Bu yüzden, farklı nedenlerle tıbbı bakıma ihtiyaç duyan yenidoğan bebekler; bu tedavilerini, ısı ve nem ayarlarının yapılabildiği, bebekleri çevresel etkenlerden koruyan kuvözler içerisinde almalıdırlar. Erken doğuma ya da farklı nedenlere bağlı solunum güçlüğü yaşayan bebeklere de solunum desteği, yenidoğan bebeklere özel olarak geliştirilmiş ve üretilmiş olan solunum destek cihazları ile verilmelidir.

 

Yenidoğan bebeklerin hastalıklarının ve klinik durumlarının ciddiyetine göre bakımları 4 seviyede yapılmaktadır. Hastanemiz Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 14 kuvöz ile 3. basamak, 9 kuvöz ile 2. basamak ve 8 kuvöz ile 1. basamak olmak üzere toplam 31 kuvöz ile yenidoğan yoğun bakım sağlık hizmeti verilmektedir. Üçüncü basamakta 2 ve 2. basamakta 1 olmak üzere toplam 3 kuvöz negatif basınçlı tekli izolasyon odası şeklinde hizmet vermektedir.

 

Yenidoğan yoğun bakım ünitemizde sağlık hizmeti, mesai saatlerinde Neonatoloji uzmanları, mesai dışındaki saatlerde nöbetçi Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Bebeklerin sağlık bakım hizmetleri, en fazla 4 bebeğe 1 hemşire olacak şekilde, yenidoğan konusunda tecrübeli hemşireler tarafından verilmektedir.

 

Bebeklerin solunum desteği için ünitemizde 23 adet yenidoğan ventilatörü, 1 adet yüksek frekanslı ventilasyon (HFO) yapabilen yenidoğan ventilatörü, 4 adet CPAP cihazı kullanılmaktadır. Gereken bebeklere inhale nitrik oksit (iNO) tedavisi de uygulanabilmektedir. Ünite içersindeki ultrasonografi ve portabl röntgen cihazları ile bebeklerin görüntüleme tetkikleri kuvözlerinde gerçekleştirilmektedir.

 

Asfiktik doğumlar sonrası oksijensiz kalan bebeklerin acil tedavisi olan tüm vücut soğutma tedavisi (terapötik hipotermi) ünitemizde uygulanmaktadır.

 

Çocuk cerrahisi ve Beyin cerrahisi gibi branşlar tarafından yenidoğan bebeklerin ameliyatları hastanemizde yapılmakta ve bu bebeklerin izlemleri de yenidoğan yoğun bakım ünitemizde yapılabilmektedir.

 

Bebekler, gereksinim olduğunda, Çocuk Nöroloji, Çocuk Gastroenteroloji, Çocuk Alerji ve İmmünoloji, Çocuk Kardiyoloji ve Çocuk Endokrinoloji uzmanları tarafından ünite içerisinde değerlendirilebilmektedir.

 

Bebeklerin beslenmesi için öncelikle kendi anne sütleri tercih edilmektedir. Bunun için ünitemiz içinde yer alan Besin hazırlama bölümünde anne sütlerinin saklanması ve bebeklere uygun şekilde hazırlanıp verilmesi yenidoğan hemşireleri tarafından sağlanmaktadır. Ağız yoluyla yeterli ya da kısmen beslenmesi mümkün olmayan bebeklere, damar yolu ile verilecek beslenme ürünleri, hastane içerisinde yer alan Total Parenteral Nutrisyon (TPN) biriminde haftanın 7 günü, uzman hemşireler tarafından hazırlanarak verilebilmektedir.

 

Erken doğum sonrası uzun süre yenidoğan yoğun bakım ünitesinde kalan bebekler gibi özel bakım ve izlemlerinin taburculuk sonrası da devam etmesi gereken hastalar için, annenin bebeği ile kalıp özel bakım eğitim ve uyumlarının sağladığı 3 adet anne-bebek uyum odası ünite içerisinde yer almaktadır.

Ünite içerisindeki toplantı odasında klinik içi eğitimler yapılmakta, hasta yanı test bölümünde kan gazı incelemesi, kan şekeri ölçümü, total bilirubin testi ve mikroskobik incelemeler gerçekleştirilebilmektedir.