YGAP

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri (YGAP), adli psikiyatrik işlemleri amacıyla adli mercilerce gönderilen kişilerin tıbbi hizmetlerinin, raporlama işlemlerinin ayaktan veya yatırılarak sürdürüldüğü, koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilen ya da gözlem altına alınma amaçlı kapalı psikiyatri servislerine yatırılması gereken kişilerin gözlendiği ve tedavi edildiği, hastanemiz kampüsü içerisinde güvenlik seviyesi arttırılmış, genel hastane binasından ayrı olarak konumlandırılan birimimizdir.

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri birimi polikliniklerinde ancak ilgili kanunlar gereğince adli yargı makamları, kolluk kuvvetleri ve ceza infaz kurumlarının yazıları ile başvuru yapılır. İlgili kanunlar gereğince rapor düzenlenmesi amacı ile başvuran kişilerin ayaktan ya da yatırılarak bilirkişilik hizmetleri yapılmaktadır. Koruma ve tedavi amaçlı olarak güvenlik tedbiri uygulanan kişilerin ayaktan tıbbi kontrolü ve yatırılarak koruma ve tedavisi yapılmaktadır.

Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi 11 Kasım 2019 tarihinde açılmış ve hasta kabulüne başlamıştır. Türkiye’de açılan beşinci YGAP hastanesidir. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen üç il (Bursa-Balıkesir-Çanakkale) dışında, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Adli servisinin tadilatta olması nedeniyle açılışından itibaren, tüm Ege ve Akdeniz bölgesine de hizmet vermektedir.

Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri birimimiz, Çocuk-Ergen, Kadın ve Erkek servislerinden oluşur. Toplamda 100 yatak olacak şekilde planlanmıştır. Çocuk-Ergenler, erişkinlerden ayrı servislerde takip ve tedavi edilir. Kadın ve Erkek servisleri de ayrı alanlardan oluşmaktadır. Servis odaları tek kişiliktir, her odada yatan kişilerin kullanımına uygun tuvalet ve banyo yer almaktadır. Klinikte yatan kişilerin kendisine, başkasına ya da çevresine zarar verme riskine yönelik güvenlik tedbirleri alınmıştır. Her serviste kişilerin dinlenme, televizyon izleme ve birbirleriyle iletişime geçebilecekleri bir sosyal alan bulunmaktadır. Bina içerisinde ve bahçesinde spor aletlerinin olduğu spor alanları mevcuttur. Her serviste bir adet olmak üzere, gündüz çıkılmasına olanak sağlayacak iç bahçeler mevcuttur. İç bahçelerde kişilerin oturabileceği, bank ya da kamelyalar ile çiçek vb. ekimine olanak sağlayan alanlar bulunmaktadır. Halk Eğitim Merkezinin görevlendirdiği eğitmenler eşliğinde psikiyatrik rehabilitasyon çalışmaları yapılmaktadır. Klinik rehabilitasyon alanında sinema, resim atölyesi, sergi alanı, spor atölyesi, mutfak atölyesi, bilgisayar atölyesi, kütüphane, bahçe işleri atölyesi, seramik atölyesi, dikiş atölyesi, müzik atölyesi, marangoz atölyesi bulunmaktadır. Servis sosyal alanlarında masa tenisi, tavla, satranç, langırt, iskambil bulunmaktadır.

Psikiyatrik rehabilitasyonun amacı; Ruhsal bakımdan hastalığı olan bireylerin toplumsal, mesleksel, eğitsel ve aile içindeki rollerini profesyonel yardım altında başarabilmelerini sağlamak için toplumsal destek sağlama ve beceri geliştirmektir. Psikiyatrik rehabilitasyon programları, psikiyatri hastanesinden taburcu olan hastalara bağımsız olarak yaşamalarını sürdürecek şekilde, ihtiyaç duyulan becerileri kazanmalarına ve çevresel kaynakları kullanmalarına yardımcı olan bir hizmettir. Psikiyatrik rehabilitasyonda üç temel girişim kullanılır:
1) Bireyin gücünü ve potansiyelini geliştirme,
2) Yaşam becerilerini öğretme,
3) Çevre desteklerini artırmadır Bu amaçlarla birimimizde: Resim, El Sanatları eğitimi, Sportif faaliyetler, Tarımsal faaliyetler ve Organik sebze meyve yetiştiriciliği, Mutfak faaliyetleri ve aşçılık eğitimleri, Sinema ve Kütüphane etkinlikleri, Ruhsal Hastalıkla Sağlıklı Yaşam Rehberi eğitimleri (Care 4 Today) faaliyetleri düzenli olarak sürdürülmektedir.

  • 62756,el-sanatlarijpg.png
  • 62755,resimjpg.png
  • 62754,kutuphanejpg.png
  • 62753,mutfak-faaliyetlerijpg.png
  • 62749,egitimlerjpg.png
  • 62750,sinemajpg.png
  • 62751,spor-2jpg.png
  • 62752,sporjpg.png
  • 62757,organik-sebze-meyvejpg.png