Taş Kırma Merkezi

Ürolojik muayene esnasında tespit edilen böbrek ya da idrar yolu (Üreter) taşları tek hekim raporu ile ESWL ünitesine gönderilir. En geç 3 gün içerisinde randevu oluşturulur.

ESWL ünitesinde elektromagnetik dalgalar yardımıyla 1 ile 5 seans işlem yapılarak tedavi tamamlanır.

Tedavi esnasında herhangi bir cerrahi işlem uygulanmaz, anestezi verilmez.

Seans sonrası ağrısı olan hastalar Acil Servise gönderilerek IM enjeksiyon uygulanır.

Seansların arası 7 ile 10 arası olup tedavi tamamlana kadar hastalar ile sürekli irtibat kurulur.

  • Taşkırma1.JPG
  • Taşkırma2.JPG
  • Taşkırma3.JPG
  • Taşkırma4.JPG
  • Taşkırma5.JPG