Tıbbi Genetik Polikliniği

Tıbbi Genetik Polikliniği, Bursa Şehir Hastanesi, B-1 katta bulunmaktadır.

Tıbbi Genetik polikliniğinde, genetik hastalık şüphesi olan hastalara klinik tanı/ takip ve genetik danışma hizmeti verilmektedir. 


Genetik Polikliniği hangi hasta gruplarına/bireylere hizmet vermektedir?

Doğumsal çoklu anomalisi olan hastalar,
Zeka geriliği, büyüme-gelişme geriliği bulunan hastalar
Tüp bebek başarısızlığı olan ve çocuk sahibi olamayan bireyler,
35 yaş üzeri gebeler, 
2’li ve 3’lü testte risk tespit edilen veya USG ile fetüste anomali saptanan gebeler,
Akraba evliliği planlayan çiftler,
Ailesinde kalıtsal hastalık bulunan bireyler,
Ailesel kanser öyküsü bulunan bireyler,