Cerrahi Onkolojisi

Kanserli birçok hasta için cerrahi tedavi, kanser tedavisinin hayati bir parçasıdır. Cerrahi Onkoloji Bölümü, çeşitli malign ve benign tümörleri olan hastaları tedavi eder. Bazı kanser türleri için esas tedavisi cerrahi olup, kemoterapi ve radyoterapi yardımcı tedavi yöntemleridir. Cerrahi Onkoloji bazı kanserlerin tedavisi ile ilgilenen özel bir alandır. Bu bölüm bir dizi alt bölümden oluşmaktadır, bunlar;

Kolorektal Cerrahi

Meme Cerrahisi

Endokrin Cerrahi

Mide Cerrahisi

Özefagus Cerrahisi

HIPEC (Sıcak kemoterapi)

Hepato-Pankreato-Biliyer (HPB) Cerrahisi

Sarkom Cerrahisi