Manevi Destek Birimi
08 Ekim 2020

“Manevi Destek Güç Verir”

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerindeki hasta, hasta yakınları ve hastane personelinin kendi talepleri çerçevesinde, içinde bulundukları özel şartlar da göz önünde bulundurularak onlara dini konularda danışmanlık/rehberlik yapmak, moral, motivasyon ve manevi destek hizmeti sunmak amacıyla oluşturulmuş birimdir.


Manevi destek hizmeti; dini referanslardan hareketle, insanların acılı, sıkıntılı, üzüntülü, korkulu hallerinde, yalnızlık ve ümitsizlik duygularına kapıldıklarında, ani değişmelerle gelen kriz durumlarında, maruz kaldıkları yeni duruma uyum sağlama ve baş edebilme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı, varsa sorularını cevaplamayı, hayatlarına yeni bir anlam vermelerine eşlik ederek onlara moral kazandırmayı amaçlamakta ve talep eden hasta, hasta yakını ve sağlık personeline sunulmaktadır.

Türkiye’de Manevi Destek Hizmeti 01.08.1998 yılı 23420 sayılı resmi gazetede yayınlanan Hasta Hakları Yönetmeliği madde 38’de şu şekilde belirtilmiştir. "Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır. Kurum hizmetlerinde aksamalara sebebiyet verilmemek, başkalarını rahatsız etmemek ve personelce düzenlenip yürütülen tıbbi tedaviye hiç bir şekilde müdahalede bulunulmamak şartı ile hastalara dini telkinde bulunmak ve onları manevi yönden desteklemek üzere talepleri halinde, dini inançlarına uygun olan din görevlisi davet edilir."  


MANEVİ DESTEK/DANIŞMANLIK ve REHBERLİK NEDİR?

Danışanların inanç dünyalarının hayatlarına etkilerini bilmelerine yardımcı olma sürecini; danışanların din veya maneviyatla ilişkilendirdiği sorunlarıyla başa çıkmalarında bütüncül bir yaklaşımla modern danışma teknikleri ile dinî ve manevi yöntemleri birlikte kullanan; problemi konusunda danışanların hedeflerine ulaşmalarını sağlamak maksadıyla yapılan danışmanlık hizmetini ifade eder.


İnsana değer vermek, ilgi göstermek, ona değer verildiğini, zor günlerinde yalnız olmadığını hissettirmek, içinde bulunduğu sıkıntılı durumu göğüslemesinde yanında olmak, etkin bir şekilde moral desteği verebilmek, hayata ve hastalığa yönelik olumlu bakış açısı geliştirmek ve dini/manevi başa çıkma becerileri kazandırmaktır. Bu çerçevede hasta, hasta yakını ve hastane personeline yönelik yapılan çalışmalarla: 


Moralini güçlendirmek 
Hastalığı ve hayatı anlamlandırmada, süreci kabullenmede dini/manevi rehberlik ihtiyacını gidermek 
İyileşme ümidini artırarak hayata bağlılığını artırmak 
Yalnızlığını paylaşmak 
Hastalığı hakkında konuşma ihtiyacını gidermek 
Hastalığa odaklanmak yerine, hastalıktan öğrenilebilecek manevi çıkarımlar kazandırabilmek 
İç dünyasıyla (ruhuyla) barışık olmasını sağlamak 
Kişinin manevi dünyasındaki ilişkileri iyileştirmek 
Yaşadıkları sıkıntılı süreçte inanç desteği sunarak inanç sapmalarını önlemek 
Korkularını ve kaygılarını gidermek 
Umutsuzluğa düşmesini önlemek 
Sevgi, şefkat ve ilgi göstererek, değerli hissettirmek 

Hastanın duyguları yaşamasına ve ifade etmesine imkan sağlamak 
Sağlık-ibadet ilişkisi çerçevesinde ibadetlerini yerine getirmekle ilgili dini/manevi sorularını cevaplandırarak rahatlatılmasını sağlamak 
Talepleri halinde hasta veya yakınlarının yanlarında Kur’an-ı Kerim okunarak rahatlatılmasını sağlamak.
           


HASTANEMİZDE MANEVİ DESTEK BİRİMİ ÇALIŞMA GÜN VE SAATLERİ

Manevi Destek Birimi görevlilerimiz HAFTADA 4 gün (pazartesi, salı, çarşamba ve perşembe) olmak üzere; sabah görevlileri 09:30 – 13:30 öğle sonu görevlileri 13:30 – 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.


HASTANEMİZ MANEVİ DESTEK BİRİMİ DAHİLİ TELEFON NO: 1192 - 7331

BROŞÜR ÖRNEKLERİ

  • md.jpg